Saturday, December 21, 2013

Različito zakopčavanje muških i ženskih košulja

Dugmad kod muških košulja su po običaju na desnom skutu, pre svega jer je većina ljudi desnoruka pa je tako bilo prilagođeno zbog lakšeg zakopčavanja.
 
Međutim, kod ženskih košulja, dugmad su uglavnom sa leve strane. Ranije je bilo uobičajeno da gospe imaju sluškinje koje su im pomagale u oblačenju, pa je bilo prilagođeno tako da je sluškinjama bilo lakše da zakopčavaju košulje.
 
U isto vreme, noseći košulje, gospe su stavljale do znanja da mogu sebi da priušte da ih neko drugi oblači. Tako je do danas ostalo da na ženskim košuljama dugmad budu sa leve strane.